fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Historia sztucznej inteligencji

historia sztucznej inteligencji

Historia sztucznej inteligencji

Al nie jest dziełem pojedynczej osoby, a raczej efektem wspólnego wysiłku wielu naukowców, inżynierów i badaczy z różnych dziedzin. Historia sztucznej inteligencji sięga nawet lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a rozwój tej dziedziny był wynikiem pracy wielu uczonych i badaczy. Wywodzi się ona głównie z informatyki oraz badań nad rozwojem systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagają ludzkiej inteligencji.

W tym artykule przedstawimy historię rozwoju sztucznej inteligencji. Skąd się wzięła, jak rozwijała się przez lata, dokąd zmierza.

SPIS TREŚCI:

 1. Kto wynalazł sztuczną inteligencję?
 2. Jak rozwijała się historia sztucznej inteligencji?
 3. Historia sztucznej inteligencji – podsumowanie

Kto wynalazł sztuczną inteligencję?

Nie ma jednego twórcy sztucznej inteligencji, ale można wymienić kilku badaczy i naukowców, którzy mocno przyczynili się do jej powstania i rozwoju. Historia sztucznej inteligencji to między innymi wkład takich naukowców jak:

 • Alan Turing: brytyjski matematyk i informatyk, który zaproponował pojęcie „testu Turinga” w 1950 roku, stanowiącego w pewnym sensie fundament dla rozwoju refleksji nad maszynami myślącymi. Jego prace legły u podstaw teoretycznych założeń AI;
 • John McCarthy: amerykański naukowiec, który w 1956 roku zorganizował w Dartmouth College konferencję, na której zaprezentowano pojęcie „sztucznej inteligencji”. Jest on często uważany za twórcę tego terminu oraz był jednym z pionierów w rozwijaniu języków programowania;
 • Marvin Minsky i Seymour Papert: współzałożyciele Laboratorium Sztucznej Inteligencji na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ich prace nad sieciami neuronowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi przyczyniły się do rozwoju dziedziny;
 • Arthur Samuel: pionier w dziedzinie uczenia maszynowego i twórca programu do gry w warcaby;
 • Geoffrey Hinton, Yann LeCun i Yoshua Bengio: ci trzej naukowcy odegrali kluczową rolę w ożywieniu zainteresowania sieciami neuronowymi i głębokim uczeniem w latach 2000–2010. Ich prace przyczyniły się do ogromnych postępów w obszarze rozpoznawania obrazów, przetwarzania języka naturalnego i innych zastosowań SI.

To tylko kilka z wielu osób, które wpłynęły na to, jak wygląda historia sztucznej inteligencji. Ta dziedzina jest rezultatem wysiłków wielu ludzi, podejmowanych przez dziesięciolecia i nadal jest rozwijana przez tysiące naukowców i praktyków na całym świecie.

historia sztucznej inteligencji

Jak rozwijała się historia sztucznej inteligencji?

Historia rozwoju sztucznej inteligencji obejmuje wiele etapów i przełomów:

 • Wczesne lata 50. XX wieku: pojęcie AI zaczęło się kształtować wraz z pracami matematyków, takich jak Alan Turing. W 1956 roku odbyła się konferencja w Dartmouth, na której zapoczątkowano formalne badania nad tą dziedziną nauki. W tym okresie badano głównie reguły logiczne oraz również symboliczne podejścia do rozwiązywania problemów;
 • Lata 60. i 70.: okres ten to rozwój języków programowania i narzędzi, które umożliwiały implementację reguł opartych na logice w komputerach. Rozwijała się również dziedzina wnioskowania opartego na wiedzy ekspertów, co doprowadziło do stworzenia systemów doradczych;
 • Lata 80. i 90.: w tym okresie wzrosło zainteresowanie uczeniem maszynowym, czyli sposobami, w jakie komputery mogą samodzielnie uczyć się na podstawie danych. Rozwinięto algorytmy uczenia maszynowego, takie jak drzewa decyzyjne i sieci neuronowe;
 • Lata 2000–2010: rozwinięto techniki przetwarzania języka naturalnego, co pozwoliło na tworzenie systemów analizujących i generujących tekst. Eksplodował również rozwój Internetu, co przyczyniło się do gromadzenia ogromnych ilości danych, które stały się źródłem do uczenia maszynowego;
 • Po 2010 roku: nastąpił ogromny wzrost zainteresowania głębokim uczeniem, które wykorzystuje wielowarstwowe sieci neuronowe do przetwarzania i analizy danych. W efekcie osiągnięto wiele przełomów w dziedzinach takich jak rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka naturalnego, gra komputerowa Go, samochody autonomiczne i wiele innych.

Obecnie sztuczna inteligencja jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, finanse, logistyka, przemysł, edukacja i wiele innych. Historia sztucznej inteligencji jeszcze się nie kończy. Wciąż trwają badania nad coraz bardziej zaawansowanymi technikami uczenia maszynowego oraz także rozwojem sztucznej ogólnej inteligencji. Są to systemy zdolne do wykonywania różnorodnych zadań intelektualnych na poziomie ludzkiego umysłu.
AI jest obecna niemal w każdej dziedzinie życia. Sprawdź, jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w sporcie.

historia sztucznej inteligencji

Historia sztucznej inteligencji – podsumowanie

Historia sztucznej inteligencji to dzieje ewolucji od abstrakcyjnych pomysłów do realnych osiągnięć technologicznych, które znacznie wpłynęły na nasze społeczeństwo i sposób życia.

Rozwój tej dziedziny ma wiele istotnych konsekwencji i wpływa na niezliczoną ilość aspektów naszego społeczeństwa, gospodarki i życia osobistego. Pozwala ona na tworzenie nowych technologii i narzędzi, które przekształcają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Dzięki SI możliwe są rewolucyjne rozwiązania w dziedzinach takich jak medycyna, transport, edukacja, przemysł, rolnictwo i wiele innych.