fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Czym jest Computer Vision?

computer vision

Czym jest Computer Vision?

Computer Vision to dziedzina sztucznej inteligencji, która zajmuje się rozumieniem, analizą i interpretacją obrazów i wideo przez komputery. Jest to technologia, która umożliwia maszynom „widzenie” i rozpoznawanie wzorców oraz obiektów na obrazach –
działa podobnie jak ludzki wzrok. Dzięki technikom z zakresu przetwarzania obrazów, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, systemy Computer Vision mogą analizować obrazy, rozpoznawać obiekty, klasyfikować je, śledzić ruch, wykrywać wzorce i wiele innych. Computer vision to system szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport, bezpieczeństwo, robotyka, analiza danych geoprzestrzennych i wiele innych.

SPIS TREŚCI:

 1. Computer Vision – definicja
 2. Zastosowanie Computer Vision
 3. Podsumowanie

Computer Vision – definicja

Computer Vision, czyli komputerowe „widzenie”, to dziedzina informatyki, która zajmuje się analizą i interpretacją obrazów i filmów. Opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji, które umożliwiają komputerom „widzenie” i rozumienie świata podobnie do człowieka.

Główne cele Computer Vision:

 • Rozpoznawanie obiektów: na obrazach i filmach, np. twarzy, samochodów, znaków drogowych.
 • Klasyfikacja obrazów: przyporządkowywanie ich do różnych klas, np. zdjęcia kotów, psów, krajobrazów.
 • Segmentacja obrazu: podział na różne regiony o określonych właściwościach, np. wydzielenie twarzy ze zdjęcia.
 • Śledzenie obiektów: monitorowanie ruchu na obrazie lub filmie.
 • Generowanie ilustracji: tworzenie nowych obrazów lub modyfikacja istniejących, np. zmiana koloru, dodanie elementów.
Computer Vision

Zastosowanie Computer Vision

To dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która ma ogromny potencjał do zmieniania wielu dziedzin życia. Z jej pomocą możemy zautomatyzować wiele procesów, poprawić bezpieczeństwo i komfort życia, a także odkrywać nowe możliwości w różnych dziedzinach nauki i biznesu.

Przykładowe dziedziny, w których można stosować tę technologię:

 • Przemysł:
  • Kontrola jakości: automatyczne sprawdzanie jakości produktów pod kątem wad i defektów.
  • Automatyzacja procesów: zastąpienie ręcznej pracy zrobotyzowanymi systemami.
  • Robotyka: sterowanie robotami w celu wykonywania precyzyjnych zadań, np. montażu i spawania.
 • Medycyna:
  • Diagnostyka chorób: wspomaganie lekarzy w diagnostyce chorób na podstawie obrazów medycznych, np. zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej.
  • Chirurgia robotyczna: umożliwianie precyzyjnego i małoinwazyjnego przeprowadzania operacji.
 • Bezpieczeństwo:
  • Rozpoznawanie twarzy: identyfikacja osób na podstawie ich twarzy.
  • Kontrola dostępu: automatyczne sterowanie dostępem do określonych stref.
 • Transport:
  • Analiza ruchu drogowego.
  • Zarządzanie ruchem na skrzyżowaniach.
  • Monitorowanie infrastruktury drogowej.

To tylko kilka przykładów zastosowania tej technologii. Ta dziedzina wciąż się rozwija i z pewnością znajdzie jeszcze wiele nowych zastosowań w różnych dziedzinach życia. Jeśli chcesz sprawdzić, jak jeszcze można użyć AI w medycynie, odwiedź naszego bloga.

Computer Vision

Aplikacje wykorzystujące Computer Vision

Computer Vision jest wykorzystywane w wielu różnych aplikacjach, które ułatwiają i usprawniają życie codzienne. Oto kilka przykładów:

 • Samochody autonomiczne: rozpoznawanie innych pojazdów, pieszych i przeszkód na drodze. Monitorowanie otoczenia i podejmowanie decyzji dotyczących jazdy. Nawigacja po drogach i parkowanie bez udziału człowieka.
 • Asystenci głosowi: rozpoznawanie twarzy i gestów użytkownika. Interpretacja poleceń głosowych i wykonywanie zadań. Dostosowywanie interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb.
 • Filtry na portalach społecznościowych: dodawanie efektów specjalnych i naklejek do zdjęć. Umożliwianie tworzenia zabawnych i kreatywnych treści.
 • Aplikacje do skanowania dokumentów: automatyczne odczytywanie danych z dokumentów, np. dowodów osobistych. Ułatwianie wypełniania formularzy i innych czynności administracyjnych.
 • Systemy monitoringu bezpieczeństwa: rozpoznawanie twarzy i identyfikacja osób. Zapobieganie przestępczości i zapewnianie bezpieczeństwa publicznego.
 • Aplikacje rolnicze: monitorowanie upraw i wykrywanie chorób roślin. Dokonywanie oceny stanu pól i planowanie działań agrotechnicznych.

Te przykłady pokazują, że technologia ta znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia i przemysłu, a aplikacje wykorzystujące tę technologię mogą przynosić różnorodne korzyści użytkownikom.

Podsumowanie

Computer Vision to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która ma ogromny potencjał do zmieniania wielu dziedzin życia. Z jej pomocą możemy zautomatyzować wiele procesów, poprawić bezpieczeństwo i komfort życia, a także odkrywać nowe możliwości w różnych dziedzinach nauki i biznesu.