fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Modele scoringowe

Jeśli szukasz sposobu, by Twoja firma podejmowała trafniejsze decyzje na podstawie danych, to dobrze trafiłeś! Modele scoringowe pomagają dokonywać słusznych wyborów, ułatwiają poszukiwanie odpowiedzi na pytania biznesowe i zwiększają wydajność przedsiębiorstwa.

Czym jest model scoringowy?

Modele scoringowe dostosowuje się do potrzeb danej firmy. Mogą być ogólne lub szczegółowe i zawierają zmienne, które są ważone na różne sposoby. Wyniki obliczone dzięki tym modelom, pomagają wyciągać wnioski oraz podjąć decyzję bazując na sprawdzonych danych. Są one coraz bardziej zautomatyzowane i optymalizują procesy decyzyjne zachodzące na różnych szczeblach organizacji. Dzięki nim uzyskasz odpowiedzi na rozmaite pytania związane z Twoją organizacją.

Na jakie pytania odpowiadają te modele?

Modele scoringowe są niezwykle przydatne w bankowości. Za ich pomocą można ocenić ryzyko kredytowe oraz ustalić ryzyko dla kredytu, który już istnieje. Oprócz tego, możliwa jest także ocena sytuacji finansowej firmy, wykrywanie oszustw, oszacowanie optymalnych ścieżek windykacyjnych, wycenę wierzytelności, a nawet analiza bankructwa. Dodatkowo, model scoringowy pozwala również przeanalizować wskaźnik churn, czyli procent odchodzących klientów oraz współczynnik retencji, czyli utrzymanie klientów.
Ułożymy odpowiedni model scoringowy, by przeanalizować wysyłane oferty, sprzedaż powiązaną oraz by podwyższyć wartość oferowanego produktu. Z modeli scoringowych skorzystają także product managerowie szukający podpowiedzi, jakie metody najlepiej sprawdzą się przy konkretnym projekcie czy marketingowcy, dla których ustalimy które leady mają największą szansę przeistoczenia się w konwersję.

Dlaczego modele scoringowe pomogą Twojej firmie?

Stosowanie modeli scoringowych to przede wszystkim zwiększenie produktywności oraz rentowności przedsiębiorstwa. Scoringowy model decyzyjny poradzi sobie szybko i bezbłędnie z przetworzeniem niezwykle szerokiego zakresu danych, podczas gdy człowiek analizowałby tę samą ilość danych znacznie dłużej i z większym prawdopodobieństwem pomyłek. Decyzje podejmowane są w sposób obiektywny i bezstronny. Ze względu na fakt, że model scoringowy jasno określa punktację, działania nie będą podejmowane na podstawie osobistych doświadczeń.

Zbudujemy model scoringowy pod wybrany przez Ciebie cel. Dzięki nim ocenimy szansę wystąpienia konkretnych zjawisk. Dostosujemy modele scoringowe do potrzeb Twojej firmy. W każdy model możemy wbudować wiele czynników, które zostaną dostosowane do poziomu akceptowalnego ryzyka i modelu biznesowego firmy.

ryzyko kredytowe (application scoring - scoring aplikacyjny)

ryzyko dla istniejącego kredytu (behavioral scoring, scoring behawioralny)

ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

wykrywanie fraduów (fraud detection)

optymalne ścieżki windykacyjne

analiza migracji klientów (analiza churn)

zmniejszenie używania danego produktu (retention/attrition scoring)

analiza sprzedaży powiązanej (cross-selling)

podwyższanie wartości sprzedawanego produktu (up-selling)

wycena wierzytelności

ocena scoringowa wystąpienia dowolnych zjawisk

analiza banktructwa (bankruptcy probability factor)

analiza wysyłanych ofert (response scoring)