fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Szkolenia IT

Dynamiczny rozwój IT otwiera przed firmami i indywidualnymi osobami mnóstwo nowych możliwości. Skorzystaj z nich podnosząc swoje kompetencje na profesjonalnych szkoleniach IT. Mamy bogate doświadczenie w programowaniu w różnych językach oraz wdrażaniu i utrzymywaniu usług. Doświadczenie, którym chętnie się dzielimy.

Wdrażanie usług w środowisku chmurowym

Środowisko chmurowe często wiąże się z obniżeniem kosztów dla firmy. W tradycyjnym modelu oprogramowanie oraz sprzęt należy sfinansować przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, natomiast środowiska chmurowe składają się z komplementarnych usług, które zwykle są finansowane z kosztów operacyjnych. Jednak wdrożenie takiego środowiska jest procesem dosyć złożonym, dlatego chętnie Cię w tym zakresie przeszkolimy.

Wdrażanie usług sieciowych

Usługi sieciowe usprawniają działanie w firmie zatrudniającej wielu pracowników. Te same komponenty dostępne na różnych urządzeniach ułatwiają wymianę danych, ich przechowywanie, dostęp do usług poczty elektronicznej czy drukowania. Oferujemy szkolenia IT w zakresie wdrażania usług sieciowych takich jak: DNS, DHCP, AD, LDAP, Web Servers, VPN, VLAN, klastry pracy awaryjnej, wirtualizacja, itd.

Zabezpieczanie usług sieciowych

By unikać przeciążenia sieci oraz ewentualnej awarii, usługi sieciowe powinny być zaprojektowane z niezwykłą dbałością. Gdy całe przedsiębiorstwo oparte jest na jednej sieci, mechanizmy transmitujące dane muszą być jak najbardziej niezawodne. Oferujemy szkolenia z zabezpieczania usług sieciowych oraz ich rzetelnego monitorowania.

Programowanie w języku Matlab

Matlab stworzony został w latach siedemdziesiątych do obliczeń związanych z inżynierią, matematyką i tworzeniem wizualizacji. Ogromne możliwości rozbudowy oraz szeroka gama funkcji czynią go zdecydowanie wartym uwagi. Wtajemniczymy Cię w jego sprawną obsługę.

Programowanie w języku Python

Python zapewnia przejrzysty i czytelny kod zarówno dla mniejszych projektów, jak i dla tych bardziej złożonych. Znajduje się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych języków programowania. Przydatny w różnych zastosowaniach, a szczególnie w branży bezpieczeństwa informacji.

Programowanie w językach C++ i C#

Języki C++ i C# ewoluowały przez lata, służą do rozwiązywania rzeczywistych problemów, są kompatybilne z innymi językami programowania i oferują dużą swobodę stylu programowania. Pomożemy Ci odnaleźć swój własny styl programowania.

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe różni się od zwykłego programowania tym, że wymaga dodatkowo wiedzy na temat aplikacji, skryptów klienta oraz serwerów i baz danych. Na naszych szkoleniach IT nauczysz się: HTML, JavaScript, Bootstrap, PHP, C#, ASP.NET C#.