fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Nasz zespół

Nasz zespół wywodzi się zarówno ze środowiska naukowego jak również osób doświadczonych w projektach komercyjnych. Nasza firma skupia kompetencje m.in. w obszarach takich jak:

Sztuczna inteligencja / modele deep learning (m.in.: przetwarzanie obrazów, sieci GAN, NLP, modele tensorowe, etc.)

Klasyczne modele Machine learning

Modele ryzyka kredytowego (m.in.: scoring, modele PD, LGD, EAD) budowa, kalibracja, utrzymanie oraz ich walidacja zgodnie z dyrektywami KNF

Testy warunków skrajnych

Modele ekonometryczne

Metody analizy statystycznej, weryfikacja hipotez, optymalizacja parametrów

Analizy symulacyjne

Wykrywanie anomalii

Modele społecznościowe, social networks

Implementacja systemów/platform dataminingowych

Integracje systemów IT dla sektora B2B

WorldPay, PayPal

Budowa i rozwój aplikacji analitycznych dla hurtowni danych

Wdrażanie i utrzymanie usługi IT, takich jak: DNS, DHCP, IIS, Apache, SSL, AD, VLAN, VPN site-site, VPN mobile, Amazon AWS, DFR-R

Hyper-V Wirtualizacja, Failover clustering, macierze, Serwery DELL, Symantec Exec Backup, SNORT, SNORBY, FreeNAS, PfSense, Nagios, monitoring

Projekty z wykorzystaniem: Python, C#, WPF, ASP.NET, PHP, XML, XSD, XSLT, RESTAPI, SOAP, JSON, WebServices, Matlab, R, Java,