fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Jak działamy?

Sposób współpracy chętnie dostosowujemy do potrzeb klienta, zazwyczaj jednak przebiega ona według poniższych etapów:

Podpisanie umowy o zachowaniu poufności (Non Disclosure Agreement – NDA)

Klauzula poufności ma za zadanie chronić obie strony współpracy. Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca zyskują pewność, że żadne informacje biznesowe nie zostaną udostępnione osobom z zewnątrz.

Przekazanie informacji na temat zagadnienia i oczekiwań dotyczących zlecenia

Następnie przedstawiasz nam swoje potrzeby względem projektu. Omawiamy związane z nim zagadnienia i funkcjonalności oraz wstępną wycenę.

Podpisanie wstępnej umowy dotyczącej studium wykonalności (feasibility study).

Krok trzeci to obiektywne wyszczególnienie mocnych i słabych stron projektu, potencjalnych zagrożeń oraz wyróżnienie wszystkich niezbędnych zasobów do realizacji zadania.

Dostarczenie danych, opisu danych i innych potrzebnych zasobów.

Etap kolejny polega na przekazaniu danych potrzebnych podczas realizacji projektu. Analizujemy otrzymane dane i określamy stopień realizacji zlecenia.

Określenie założeń projektu, celu, terminów i efektu.

Kiedy dysponujemy niezbędnymi danymi, przechodzimy do ustaleń dotyczących założeń projektu, celu, oczekiwanego efektu. Estymujemy również termin zakończenia prac.

Podpisanie właściwej umowy o realizacji projektu.

W następnym etapie, gdy wszystkie warunki współpracy zostały ustalone i zaakceptowane, podpisujemy właściwą umowę.

Realizujemy projekt.

Podczas pracy nad projektem, prezentujemy minimum 3 kamienie milowe. Każdy kamień milowy to prezentacja części wyników projektu, która wymaga akceptacji ze strony zlecającego.

Dostarczenie końcowych wyników projektu.

Gdy zakończymy realizację ustalonych wcześniej etapów projektu, oddajemy go klientowi do testowania. Sprawdzasz projekt i przekazujesz nam sugestie poprawek.

Wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Następnie wprowadzamy poprawki według sugerowanych uwag.

Jeżeli projekt tego wymaga, pomagamy wdrożyć go do środowiska zleceniodawcy.

Przy niektórych projektach niezbędna będzie nasza pomoc podczas wdrożenia. W takiej sytuacji pracujemy jeszcze nad adaptacją projektu do danego środowiska.

Podpisanie protokołu odbioru.

Na koniec, po akceptacji całości projektu następuje podpisanie protokołu odbioru.