fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Granty naukowe

Granty naukowe są niezwykłą pomocą w finansowaniu badań technologicznych. Zazwyczaj tylko najbardziej obiecujące projekty mają szansę na uzyskanie grantu, a o granty na prace badawcze i rozwojowe ubiegają się przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe. Chętnie podejmujemy współpracę w zakresie realizacji takich badań.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Nasza firma to zespół osób wywodzących się z jednostek naukowych. Kształciliśmy się między innymi na Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Co więcej, nadal większość z nas jest związana z uczelniami wyższymi. A dzięki temu w staraniach o uzyskanie grantu badawczego możemy występować jako strona uczelni i przy naszej wspólnej współpracy, działać razem w celu zdobycia grantu.

Masz ciekawy projekt? Wspólnie wnioskujmy o granty naukowe.

Nasze doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami naukowymi pozwala nam nieco pewniej poruszać się w tematyce wnioskowania o granty naukowe. Jeśli zdecydujecie się na współpracę, oferujemy wartość dotyczącą przygotowania wniosku o grant. Doradzimy, na co decydenci zwracają uwagę oraz co jest najważniejsze w tego typu wnioskach.
Znamy pożądaną budowę wniosku i dysponujemy wiedzą w zakresie opisu poszczególnych punktów. Wiemy, jak zniechęcający może być etap załatwiania formalności i jak okiełznać formalne aspekty wnioskowania o grant.

Instytucje, w których możemy ubiegać się o granty naukowe

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Instytucja Narodowego Centrum Nauki pomaga w finansowaniu badań podstawowych, takich jak projekty badawcze dotyczące wytworzenia aparatury, projekty, które nie podlegają finansowaniu przez zagraniczne środki finansowe, projekty młodych oraz doświadczonych naukowców, którzy chcą opracować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki odkrycia naukowe.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia rozwiązań mających szansę korzystnie wpłynąć na rozwój gospodarki oraz społeczeństwa.

Granty Europejskie

Granty Europejskie dysponują wysokimi budżetami, nawet rzędu kilku milionów złotych. Jednak przyznanie dofinansowania może wiązać się z kosztami pośrednimi, które finansuje występująca o grant jednostka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

PARP to agencja rządowa, zarządzająca funduszami uzyskanymi z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Wspiera przedsiębiorczość, innowacyjność, a także rozwój ludzkich zasobów. Przywiązuje wagę to tworzenia korzystnych warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Skontaktuj się z nami, a porozmawiamy o możliwościach wspólnego ubiegania się o grant naukowy.