fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Audyt IT

Jest wiele dobrych powodów, by przeprowadzić audyt IT. Część z nich to weryfikacja bezpieczeństwa Twojej organizacji, identyfikacja źródła wycieku danych, zgodność z normami takimi jak ISO/IEC 27001, czy optymalizacja kosztów. Istotne jest także sprawdzenie infrastruktury IT firmy i zasugerowanie korzystnych zmian.

Dlaczego Twojej firmie przyda się audyt IT?

Rozpoczynając audyt IT, zaczynamy od diagnozy dotyczącej obszaru IT w firmie. Sprawdzamy systemy i aplikacje organizacji upewniając się, czy są bezpieczne oraz wydajne. Przyglądamy się także procesowi przetwarzania informacji oraz standardom towarzyszącym rozwojowi wszystkich systemów. Zajmujemy się serwerami i usługami sieciowymi, by zidentyfikować i zasugerować naprawę słabszych punktów.
W zależności od potrzeb organizacji, oszacujemy także ryzyko i opracujemy mierniki efektywności stosowanych zabezpieczeń. Weźmiemy pod uwagę uwierzytelnianie danych i ich autoryzację, by upewnić się, że spełnione są niezbędne standardy bezpieczeństwa. Przyjrzymy się przywracaniu systemu po awarii, dzięki czemu poradzicie sobie w obliczu przyszłych kryzysowych sytuacji.

Przygotujemy raport dostosowany do Twoich potrzeb.

Przed rozpoczęciem audytowania, ustalimy wspólnie jego zakres. Uzgodnimy, kto będzie zaangażowany w proces audytu, jakie są cele przedsiębiorstwa oraz dowiemy się, co stanowi Wasze największe obawy. Zapoznamy się z procesami panującymi w firmie, by dostosować do nich funkcjonalność obszaru IT. Utworzymy skrupulatne raporty z audytu w celu udzielenia rzeczowej informacji zwrotnej. Przy tworzeniu raportów zadbamy o ich czytelność, aby osoby podejmujące decyzje mogły bezproblemowo zrozumieć najistotniejsze elementy kwalifikujące się do wprowadzenia zmian.
Otrzymasz również rekomendacje dotyczące monitorowania oprogramowania, sieci, serwerów i zasobów. Zaproponujemy skuteczne działania, dzięki którym usprawnisz pracę swojej firmy. Zrealizujemy najważniejsze cele audytu IT, takie jak ocena systemów oraz procesów czuwających nad bezpieczeństwem danych, oszacowanie ryzyka i jego minimalizacja, a także wskazanie nieefektywnych systemów. Jako audytorzy zadbamy o mechanizmy kierujące Waszą infrastrukturą IT.

Chociaż audyt nie budzi przyjemnych skojarzeń, jego rzeczywistą funkcją jest praktyczna prewencja. Zbadanie infrastruktury i działań organizacji ma na celu udoskonalenie firmowych procedur. Dzięki profesjonalnemu audytowi będziesz spokojny o biznesowe i finansowe dane Twojego przedsiębiorstwa.