fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Czym jest chat GPT i dlaczego budzi tyle kontrowersji?

Deep Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością > wszystkie  > technologie  > Czym jest chat GPT i dlaczego budzi tyle kontrowersji?
chat GPT

Czym jest chat GPT i dlaczego budzi tyle kontrowersji?

Rozwój sztucznej inteligencji jest dynamiczny i obejmuje wiele obszarów. Chat GPT to tylko jedna z możliwości. Ta sfera informatyki ma wpływ na wiele obszarów życia, takich jak medycyna, przemysł, finanse, rolnictwo, edukacja, handel elektroniczny i wiele innych. Każda z nich ma swoje specyficzne wyzwania i wymagania, co przyczynia się do różnorodności rozwoju w tym dziale informatyki.

W tym artkule opowiemy o rozwoju sztucznej inteligencji, powstaniu takich algorytmów jak Chat GPT i kontrowersjach, jakie budzą.

SPIS TREŚCI:

  1. Co to jest sztuczna inteligencja i jakie zadania umożliwia?
  2. Czym jest Chat GPT?
  3. Chat GPT – kontrowersje
  4. Podsumowanie

Co to jest sztuczna inteligencja i jakie zadania umożliwia?

Sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem programów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby ludzkiego działania i inteligencji. Ma ona na celu rozwijanie systemów, które mogą analizować dane, wyciągać wnioski, podejmować decyzje i uczyć się na podstawie doświadczenia. Jest szerokim polem badawczym, które obejmuje wiele różnych technik.

Jedną z najważniejszych dziedzin AI jest uczenie maszynowe, które pozwala komputerom opanować rozpoznawanie wzorców oraz także podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych danych. Innymi technikami wykorzystywanymi w tym zakresie są m.in. przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów, planowanie i optymalizacja, robotyka.

Sztuczna inteligencja oferuje wiele możliwości i może wpływać na wiele dziedzin życia. Dzięki niej możliwe są takie rzeczy jak:

  • Automatyzacja zadań: powtarzalne i czasochłonne czynności, które wykonywane są przez maszyny, co pozwala oszczędzić czas oraz także zasoby ludzkie. Przykłady to automatyzacja procesów w przemyśle, sortowanie danych, przetwarzanie dokumentów czy zarządzanie zapasami;
  • Rozpoznawanie wzorców: AI może analizować duże ilości danych, na przykład: rozpoznawać obrazy, wyszukiwać objawy sentymentu w mediach społecznościowych, klasyfikować dokumenty czy wykrywać oszustwa;
  • Personalizacja i rekomendacje: dzięki sztucznej inteligencji można automatycznie analizować dane o preferencjach i zachowaniach użytkowników, aby dostarczać spersonalizowane rekomendacje i usługi. Stosuje się to na przykład w sklepach internetowych czy mediach społecznościowych;
  • AI może analizować i generować język naturalny, co umożliwia automatyczne tłumaczenia, chatboty, analizę nastrojów w tekście czy także analizę treści;
  • Prognozowanie i analiza danych: dzięki sztucznej inteligencji można analizować dane historyczne, identyfikować trendy i również przewidywać przyszłe zdarzenia. Przykłady to przewidywanie popytu na produkty, zmian klimatycznych czy analiza rynku finansowego;
  • Autonomiczne systemy: ta dziedzina informatyki może być wykorzystywana w systemach autonomicznych, takich jak pojazdy czy roboty, które mogą samodzielnie podejmować decyzje i wykonywać zadania.

To tylko kilka przykładów możliwości sztucznej inteligencji. Jej zastosowania są szerokie i różnorodne, a potencjał jej rozwoju wciąż rośnie wraz z postępem technologicznym.

chat GPT

Czym jest Chat GPT?

Chat GPT to nazwa architektury modelu językowego opracowanego przez OpenAI. Jest to jeden z najnowocześniejszych modeli generatywnych, który został wytrenowany na ogromnym zbiorze tekstów z Internetu. Czat ten jest zdolny do generowania spójnych i również zrozumiałych odpowiedzi na podstawie wprowadzonego tekstu.

Często jest wykorzystywany w systemach botów na stronach internetowych. Ma tam za zadanie prowadzenia interakcji z użytkownikami poprzez generowanie odpowiedzi na zadane pytania lub także wypowiedzi. Model ten zdobył dużą popularność ze względu na swoje zdolności do produkowania w miarę poprawnych logicznie i gramatycznie odpowiedzi.

Chat GPT – kontrowersje

Jednak chat GPT i podobne modele generatywne budzą również kontrowersje. Na przykład zarzuca się im, że bazują one na tekstach dostępnych w internecie, które mogą zawierać błędy, dezinformację lub uprzedzenia. Istnieje ryzyko, że model może generować odpowiedzi, które nie są prawdziwe lub propagują stereotypy.

Program ten jest wrażliwy na wpływ użytkownika. Może generować odpowiedzi, które są obraźliwe, niestosowne lub nieodpowiednie. Kontrola nad tym, co generuje model, może być wyzwaniem.

Model chat GPT wymaga dużych ilości danych do treningu. Istnieje ryzyko naruszenia prywatności i ochrony danych osobowych, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

chat GPT

Podsumowanie

Wykorzystanie sztucznej inteligencji może obejmować zastosowania takie jak chatboty, pomoc techniczną, obsługę klienta czy generowanie treści.

Dostęp do GPT można uzyskać poprzez odpowiednie modele lub usługi udostępniane przez dostawców, a komunikacja z modelem odbywa się zazwyczaj poprzez przekazywanie wprowadzanego tekstu i otrzymywanie wygenerowanych odpowiedzi.

Rozwój chat GPT jest częścią szerszego procesu rozwoju sztucznej inteligencji, który obejmuje m.in. uczenie maszynowe, głębokie uczenie, przetwarzanie języka naturalnego, autonomiczne systemy oraz także kwestie etyczne i odpowiedzialności.